Logo CSM Olomouc 2017

Úvod

Chceme se spolu modlit za celostátní setkání mládeže. Společně se modlíme nejen tehdy, když jsme na stejném místě, ale i tehdy, když se s ostatními modlíme ve stejnou dobu. Modlíme se také spolu, když se nemůžeme sejít na stejném místě či ve stejnou dobu, ale spojuje nás stejný úmysl. Připoj se i ty k tomuto modlitebnímu společenství každodenní modlitbou za CSM.